×
Νομικές Πληροφορίες

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Απόρρητο)

Η www.sport-mag.eu/gr είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Φορέων Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται είναι: ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, στοιχεία ταυτότητας, τηλέφωνο/φαξ, διεύθυνση (κατοικίας/έδρα), e-mail, επάγγελμα, τόπος εργασίας, επαγγελματική κατάρτιση, οικογενειακή κατάσταση, οικονομική κατάσταση, περιουσιακά στοιχεία, συνήθειες/προτιμήσεις/συμπεριφορά, φωτογραφία, φωνή, εντοπισμός γεωγραφικής θέση/δεδομένα κίνησης.

 

Μετά την δημιουργία ενός λογαριασμού στην ιστοσελίδα www.sport-mag.eu/gr , ο Χρήστης λαμβάνει εμπορικές ενημερώσεις εκ μέρους της www.sport-mag.eu/gr μόνο και εφόσον έχει εκφράσει την ρητή συγκατάθεση του, κάνοντας την αντίστοιχη επιλογή.

 

Επίσης, όλα τα συγκεντρωθέντα στοιχεία που αφορούν newsletter και προειδοποιήσεις είναι εμπιστευτικά και η www.sport-mag.eu/gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος επιλογής των Χρηστών παραλήπτες τέτοιου είδους newsletters και προειδοποιήσεων.

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 677/2001 της Ρουμανίας, ευθυγραμμισμένο με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσώπων ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία τους όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, και με τον Νόμο 506/2004 σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η www.sport-mag.eu/gr υποχρεούται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών με ασφάλεια και μόνο για τους δηλωμένους σκοπούς.

 

Σκοπός της συλλογής των προσωπικών δεδομένων : χρηματοοικονομική διαχείριση, διαφήμιση, μάρκετινγκ, δημοσίευση, στατιστική, υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πληροφόρηση των Πελατών σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού τους στην www.sport-mag.eu/gr, πληροφόρηση των Πελατών σχετικά με την εξέλιξη και το στάδιο των Παραγγελιών.

 

Με την συμπλήρωση των φορμών από τους Χρήστες, ο Αγοραστής αποδέχεται άνευ όρων να συμπεριληφθούν τα προσωπικά του δεδομένα στην βάση δεδομένων της www.sport-mag.eu/gr και με την χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις συνδεδεμένες εταιρείες και τους εταίρους της με σκοπό την διεξαγωγή των παραπάνω ενεργειών χωρίς να περιοριστεί στους προμηθευτές υπηρεσιών μάρκετινγκ, ταχυδρομείου, υπηρεσιών πληρωμής/τραπεζικές.

 

Στους πελάτες εγγυώνται τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Νόμο 677/2001 σχετικά με την προστασία των προσώπων ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, δηλ. με το δικαίωμα πληροφόρησης, το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα, το δικαίωμα παρέμβασης, το δικαίωμα αντίρρησης, το δικαίωμα μη επιβολής ατομικής απόφασης, το δικαίωμα να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων. Οι πελάτες έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν την ολική ή μερική διαγραφή των προσωπικών δεδομένων. Ο πελάτης μπορεί να απαιτήσει οποιαδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα με γραπτή αίτηση, φέρουσα την υπογραφή του και ημερομηνία, απευθυνόμενη στην έδρα της Sport Brands Distribution SRL.

 

Σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου, τα προσωπικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση), e-mail, αριθμός τηλεφώνου) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τουρ παρακάτων τρίτους: μεταφορικές εταιρείες, φορείς πληρωμής, υπηρεσίες e-mail και marketing.

 

Η άρνηση παροχής των δεδομένων καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των Παραγγελιών.

 

Σε περίπτωση που ο Πελάτης αλλάξει τα ήδη προσκομισθέντα στην www.sport-mag.eu/gr προσωπικά  δεδομένα  μέσω των φορμών της ιστοσελίδας ενώ υπάρχουν Παραγγελίες σε εξέλιξη, οι Παραγγελίες αυτές τηρούν τα στοιχεία της στιγμής καταχώρησης της Παραγγελίας ενώ η παράδοση των προϊόντων θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία.

 

Η www.sport-mag.eu/gr δεν απαιτεί από τους Χρήστες της με κανένα επικοινωνιακό μέσω (τηλέφωνο/e-mail κλπ.) εμπιστευτικές πληροφορίες, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης κλπ. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αποκαλύψει σε τρίτους τα στοιχεία αυτά, αυτός φέρει την απόλυτη ευθύνη για τις ενέργειες του. Σε περίπτωση αποκάλυψης τέτοιου είδους στοιχείων, ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να αποδίδει ευθύνη στην sport-mag.ro για οποιαδήποτε ζημία.


ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
Λαμβάνεις τις καλύτερες προσφορές εκπτώσεων, συμβουλές και άρθρα με τα νέα!