×
Νομικές Πληροφορίες

Όροι

 Η δικτυακή πύλη www.sport-mag.ro , στη συνέχεια καλούμενη «sport-mag» ανήκει και διαχειρίζεται από την εταιρεία Sport Brands Distribution SRL Romania, με τα παρακάτω στοιχεία Εμπορικού Μητρώου: J20/1005/19.12.2014, ΑΦΜ: RO33918111, με έδρα στην Ρουμανία, οδός Apuseni nr. 1, Deva. Τηλ.: 0377101448, e-mail: [email protected]ro.

Ορισμοί

 

Πωλητής - Η εμπορική εταιρεία Sport-Mag ή οποιοσδήποτε άλλος εταίρος

 

Αγοραστής - Οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που διαθέτει λογαριασμό στην ιστοσελίδα  και προβαίνει σε παραγγελία

 

Αγαθά και υπηρεσίες - Οποιοδήποτε νέο προϊόν ή υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και των υπηρεσιών που αναγράφονται στην παραγγελία που αποστέλλεται από τον Πωλητή στον Αγοραστή.

 

Παραγγελία - Ηλεκτρονικό έγγραφο ως τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των δυο μερών. Κατόπιν παραγγελίας ο Πωλητής συμφωνεί να αποστείλει τα αγαθά και τις υπηρεσίες στον αγοραστή, και ο αγοραστής συμφωνεί να παραλάβει τα αγαθά και τις υπηρεσίες και να εξοφλήσει το αντίτιμο αυτών.

 

Συμφωνητικό - Έγγραφο που επισυνάπτεται εξ αποστάσεως μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, χωρίς την άμεση παρουσία του Πωλητή και του Αγοραστή.

 

Λογαριασμός - Το πεδίο της ιστοσελίδας αποτελούμενο από την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης του Αγοραστή, τα οποία του επιτρέπουν να πραγματοποιήσει την παραγγελία και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με τον Πελάτη/Αγοραστή.

 

Περιεχόμενο - Το σύνολο των πληροφοριών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα στις οποίες η πρόσβαση γίνεται με την χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επίσης, το περιεχόμενο οποιουδήποτε e-mail του Πωλητή προς τον Αγοραστή σταλμένο με ηλεκτρονικά μέσα ή οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο μέσο, ή πληροφορίες σχετικές με τα αγαθά/ τις υπηρεσίες / τις τιμές του Πωλητή.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, στη συνέχεια καλούμενα «DPI» - Όλα τα άυλα δικαιώματα όπως know-how, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε είδος, δικαιώματα βάσης δεδομένων, δικαιώματα σχεδιασμού, δικαιώματα μοντέλου, δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, καταχωρημένα σήματα και καταχωρήσεις των κλάδων των παραπάνω.

 

Προδιαγραφές - Το σύνολο των πληροφοριών σχετικές με τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες της Sport-Mag, όπως αναγράφονται στην Παραγγελία.

 

Μεταφορέας -  Οποιοδήποτε πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου το οποίο παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφοράς.

 

Συμβατικά έγγραφα

Με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής Παραγγελίας στην ιστοσελίδα www.sport-mag.eu/gr, ο Αγοραστής συμφωνεί με τον τρόπο επικοινωνίας (τηλεφωνικά ή μέσω e-mail) με τον οποίο ο Πωλητής διεξάγει τις εργασίες του.

 

Αμέσως μετά την καταχώρηση της παραγγελίας, η ειδοποίηση που θα λάβει ο Αγοραστής έχει ενημερωτικό ρόλο  και δεν αποτελεί επιβεβαίωση της Παραγγελίας.

 

Το συμφωνητικό μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή θεωρείται έγκυρο μετά την παραλαβή από τον Αγοραστή της ηλεκτρονικής ειδοποίησης και/ή μέσω SMS του Πωλητή την στιγμή αποστολής της Παραγγελίας.

 

Η ειδοποίηση που ο Αγοραστής θα λάβει μετά την καταχώρηση της Παραγγελίας έχει ενημερωτικό ρόλο και δεν αποτελεί επιβεβαίωση της Παραγγελίας. Η ειδοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά (e-mail) ή τηλεφωνικά.

 

Το συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ με την επιβεβαίωση της Παραγγελίας από τον Πωλητή. Η επιβεβαίωση γίνεται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά (e-mail). Οι γενικοί όροι πώλησης αποτελούν την βάση του Συμφωνητικού το οποίο συμπληρώνεται με το Πιστοποιητικό Εγγύησης που εκδίδει ο Πωλητής ή ο προμηθευτής του.

 

Επέκταση των υποχρεώσεων του Πωλητή

 

Προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών, ο Πωλητής θα χρησιμοποιεί τις επαγγελματικές και τεχνικές του γνώσεις για την επίτευξη του αποτελέσματος που ορίζεται στην Παραγγελία. Επιπλέον, θα προμηθεύει τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις προδιαγραφές του Αγοραστή.

 

Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδες του πωλητή έχουν ενημερωτική χαρακτήρα και τροποποιούνται από τον Πωλητή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επίσης, για λόγους χώρου και συνέπειας της διάρθρωσης της πληροφορίας, η περιγραφή των προϊόντων ενδέχεται να είναι ατελείς όμως ο πωλητής καταβάλει προσπάθειες να παρουσιάσει τις σημαντικότερες πληροφορίες έτσι ώστε το προϊόν να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις παραμέτρους για τις οποίες έχει αγοραστεί.

 

Η επικοινωνία με το κατάστημα γίνεται αναρτώντας τα σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε, ή ανατρέχοντας στην στήλη «επικοινωνία». Ο Πωλητής επιφυλάσσεται του δικαιώματος αφαίρεσης ή αγνόησης των υβριστικών σχολίων ή μηνυμάτων ή με ακατάλληλο λόγο. Επίσης, ο Πωλητής επιφυλάσσεται του δικαιώματος διαχείρισης των ληφθέντων πληροφοριών χωρίς καμία αιτιολόγηση.

 

Εκχώρηση και υπεργολαβία

Ο Πωλητής επιφυλάσσεται του δικαιώματος εκχώρησης και/ή υπεργολαβίας σε τρίτους των υπηρεσιών που αφορούν την εκτέλεση της παραγγελίας αφού ενημερώσει τον Αγοραστή σχετικά, χωρίς όμως να χρειαστεί την συγκατάθεση αυτού. Επίσης, ο Πωλητής φέρει πάντοτε ευθύνη απέναντι στο Αγοραστή για όλες τις συμβατικές υποχρεώσεις του.

 

Δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (DPI)

Toπεριεχόμενο της ιστοσελίδας www.sport-mag.eu/gr, και συγκεκριμένα τα κείμενα, οι εικόνες, τα γραφικά, αποτελούν εξολοκλήρου ιδιοκτησία της Sport Brands Distribution SRL και των προμηθευτών της και προστατεύεται από τον Νόμο περί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συναφών δικαιωμάτων, αλλά και από τους νόμους περί της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για τον λόγο αυτό, κανένα πρόσωπο δεν δύναται να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.sport-mag.eu/gr χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Sport Brands Distribution SRL. Σε περίπτωση χρήσης χωρίς συγκατάθεση, η πράξη τιμωρείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ο αγοραστής κατανοεί ότι υποχρεούται να μην αποκαλύψει σε τρίτους τις πληροφορίες του Πωλητή. Επίσης, οι πληροφορίες δεν επιτρέπεται να δημοσιευθούν ανεξάρτητα αν αναφερόμαστε στην δημοσίευση αυτών στο διαδίκτυο ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

 

Η ονομασία της ιστοσελίδας καθώς και τα γραφικά αποτελούν καταχωρημένα σήματα ιδιοκτησία της Sport Brands Distribution SRL και δεν επιτρέπεται να αναληφθούν, αντιγραφούν ή χρησιμοποιηθούν χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.

 

Απόρρητο - Διαφήμιση

Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες κάθε φύσεως που παρέχονται από τον Αγοραστή στον Πωλητή παραμένουν στην ιδιοκτησία του Πωλητή. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την εκτέλεση του συμφωνητικού και αποκαλύπτονται μόνο κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του Πωλητή και μετά από την σύναψη της συμφωνίας απορρήτου με τον παραλήπτη.

 

Ο Αγοραστής δεν μπορεί να αποκαλύψει με κανέναν τρόπο (δημόσια, δελτίο Τύπου, προώθηση ή άλλος τρόπος αποκάλυψης σε τρίτους) πληροφορίες σχετικές με την παραγγελία χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Πωλητή.

 

Προθεσμία και πρόστιμα

Σε περίπτωση που η προθεσμία παράδοσης και/ή εκτέλεση της Παραγγελίας δεν δύναται να τηρηθεί, ο Πωλητής έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον Αγοραστή σχετικά και για την εκτιμώμενη προθεσμία περάτωσης της παράδοσης. Επίσης, ο Αγοραστής έχει δικαίωμα αξίωσης επιπλέον ζημιών από τον Πωλητή όταν αυτό επιτρέπεται από τον νόμο και οι προβλεπόμενες στο Συμφωνητικό προθεσμίες δεν έχουν τηρηθεί εξολοκλήρου ή εν μέρει εκ μέρους του Πωλητή.

 

Τρόπος παραγγελίας:

 

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.sport-mag.eu/gr έχουν στην διάθεση τους τρείς τρόπους παραγγελίας όπως:

 

Παραγγελία χωρίς λογαριασμό - Επιλέξτε το προϊόν που επιθυμείτε πατώντας «Προσθήκη στο καλάθι» και επιλέξτε την ποσότητα εάν επιθυμείτε περισσότερα προϊόντα. Επίσης, εάν επιθυμείτε να αγοράσετε και άλλα είδη, πατήστε «συνέχεια αγορών» ή, αν ολοκληρώσατε την αγορά, πατήστε «ολοκλήρωση παραγγελίας». Στην σελίδα ολοκλήρωσης της παραγγελίας θα πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία με τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα πεδία μαρκαρισμένα με * είναι υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τιμολόγιο, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε το πεδίο «Νομικό πρόσωπο». Επιλέξτε τον τρόπο αποστολής και πληρωμής. Ελέγξτε ότι στην λίστα των αγορών υπάρχουν όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε ελέγχοντας ταυτόχρονα και τις ποσότητες. Πριν την αποστολή της παραγγελίας παρακαλώ διαβάστε του Όρους. Η αποστολή της παραγγελίας δεν είναι δυνατή αν δεν μαρκάρετε το πεδίο αποδοχής των όρων. Πατώντας το κουμπί «Επιβεβαίωση παραγγελίας» θα λάβετε την επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω e-mail.

 

Ταυτοποίηση στο κατάστημα - Προσθέστε το προϊόν στο καλάθι ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα, επιλέξτε «Ταυτοποίηση στο κατάστημα», συμπληρώστε τα πεδία διεύθυνσης e-mail και κωδικού πρόσβασης, επιλέξτε LOG IN και στη συνέχεια επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής και αποστολής. Τέλος, πατήστε «Επιβεβαίωση παραγγελίας».

 

Δημιουργία λογαριασμού- Προσθέστε το προϊόν στο καλάθι, επιλέξτε «Δημιουργία λογαριασμού» σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας και συμπληρώστε την φόρμα με τα προσωπικά σας στοιχεία. Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής και αποστολής και στη συνέχεια πατήστε «Επιβεβαίωση παραγγελίας». Κατόπιν θα λάβετε μέσω e-mail μήνυμα επιβεβαίωσης της καταχώρησης και ένα link επιβεβαίωσης με το οποίο θα ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας. Κάθε φορά που θα κάνετε αγορές θα πρέπει απλώς να πατήσετε το κουμπί «Ταυτοποίηση» στην αρχική σελίδα και να συμπληρώσετε την διεύθυνση e-mail και τον κωδικό πρόσβασης.

 

Με την εγγραφή στην ιστοσελίδα, ο πελάτης αποδέχεται τους όρους αγοράς. Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία μαρκαρισμένα με *. Οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα εκφράζονται σε Ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

 

Γενικοί όροι αποστολής των προϊόντων

Η εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης διακυμαίνεται ανάλογα με το προϊόν, εάν υπάρχει ή όχι σε απόθεμα και εμφανίζεται στην σελίδα του προϊόντος. Εάν το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, θα αποσταλεί εντός 5-10 ημερών κατόπιν παραγγελίας.

 

Για όλες τις κατηγορίες προϊόντων, η μέγιστη προθεσμία παράδοσης είναι 30 μέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της Παραγγελίας.

 

Για τα προϊόντα σε απόθεμα η παράδοση γίνεται σύμφωνα με την επιλογή του Αγοραστή, μέσω Κούριερ ή με παραλαβή από την έδρα της εταιρείας. Μεταξύ της ημερομηνίας καταχώρησης της Παραγγελίας και της παραλαβής της από την Κούριερ μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα 12-24 ωρών. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα ανακοινώνεται στον Αγοραστή με τον οποίο θα συμφωνηθεί μια νέα ημερομηνία παράδοσης, η οποία δεν θα υπερβαίνει την παραπάνω προβλεπόμενη μέγιστη  προθεσμία.       

 

Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα (ακόμα και στην περίπτωση τροποποίησης της τιμής ή των χαρακτηριστικών των προϊόντων μεταγενέστερη της Παραγγελίας), η www.sport-mag.eu/gr θα ενημερώνει τον Αγοραστή σχετικά, ενώ τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται εντός 14 ημερών.

 

Ο πελάτης μπορεί να επιβεβαιώσει τις προκύπτουσες τροποποιήσεις των τιμών ή των χαρακτηριστικών των προϊόντων, τροποποιώντας με αυτόν τον τρόπο την αρχική Παραγγελία και η www.sport-mag.eu/gr θα παραδίδει τα προϊόντα σύμφωνα με την τροποποιημένη Παραγγελία.

 

Όταν τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, ο Πελάτης συμφωνεί ότι Πωλητής θα παραδίδει άλλο προϊόν στην τιμή και με χαρακτηριστικά ίδια με αυτά που έχει ζητήσει. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ασκήσει το δικαίωμα μονομερής καταγγελίας του συμφωνητικού εντός 30 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνουν την www.sport-mag.eu/gr.

 

Επιβεβαίωση παραγγελίας

Η επιβεβαίωση όλων των παραγγελιών που γίνονται στην ιστοσελίδα  γίνεται εντός 24 ωρών το αργότερο. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της παραγγελίας γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Για παραγγελίες μεγάλης αξίας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά για την εξακρίβωση των όρων παράδοσης.

 

Διαφορά μεταξύ της αναρτημένης τιμής και της πραγματικής τιμής

Οι τιμές των προϊόντων της ιστοσελίδας www.sport-mag.ro  εκφράζονται σε Ευρώ, περιλαμβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν με την επιφύλαξη των ανθρώπινων λαθών καταχώρησης. Εάν έχετε παραγγείλει ένα προϊόν με λανθασμένα αναρτημένη τιμή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφωνικά για την επικύρωση της παραγγελίας υπό τους καινούργιους όρους.

 

Ακύρωση παραγγελίας

Η παραγγελία ακυρώνεται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση comenzi@sport-mag.ro ή τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα.

 

Παράδοση παραγγελίας

Η παράδοση της παραγγελίας γίνεται μέσω Rapido.

 

Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση της παραγγελίας γίνεται εντός 1-3 εργάσιμων ημερών εφόσον δεν έχει ορισθεί διαφορετικά. Για παραγγελίες άνω των 200 ευρώ, η παράδοση είναι δωρεάν, αλλά για ογκώδη δέματα ή αυτά που ξεπερνούν το βάρος των 30 κιλών, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να προσθέσουμε επιπλέον χρέωση μεταφοράς.

 

Τιμολόγηση και πληρωμή

Οι τιμές των Αγαθών και Υπηρεσιών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.sport-mag.eu/gr συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Όλες οι πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο πληρωμής, την προθεσμία πληρωμής και την τιμή αναγράφονται στην Παραγγελία. Ο Πωλητής εκδίδει για τον Αγοραστή τιμολόγιο για τα παραδοθέντα Αγαθά και Υπηρεσίες και ο Αγοραστής έχει την υποχρέωση να παρέχει όλες τις πληροφορίες απαραίτητες για την έκδοση του τιμολογίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υπάρχουν τρείς τρόποι πληρωμής, και συγκεκριμένα, Εντολή Πληρωμής (ΟΡ), Αντικαταβολή ή online με την χρήση τραπεζικής κάρτας.

Αποδοχή

Ο Πωλητής υποχρεούται να αποκαταστήσει την συμμόρφωση των Προϊόντων και Υπηρεσιών σε περίπτωση που ο Αγοραστής διαπιστώσει ότι τα Αγαθά και οι Υπηρεσίες δεν αντιστοιχούν στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Παραγγελίας. Επίσης, ο Αγοραστής έχει δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

 

Η διαδικασία αποδοχής είναι δυνατή μόνο όταν τα Αγαθά και οι Υπηρεσίες είναι σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Παραγγελίας.

 

Απαλλαγή από ευθύνη

Η SC SPORT BRANDS DISTRIBUTION SRL δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, ο serverή τα e-mail που αποστέλλονται από την www.sport-mag.eu/gr είναι ελεύθερα από ιούς ή άλλα πληροφοριακά στοιχεία μεγίστου επιβλαβή χαρακτήρα, ότι δεν περιέχει σφάλματα, παραλείψεις, δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις ή διακοπές λειτουργίας ή μετάδοσης, αποσύνδεση δικτύου ή από οποιουσδήποτε άλλους παρόμοιους παράγοντες. Ο χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με δικό του ρίσκο καθώς η www.sport-mag.eu/gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες προκληθείσες από την χρήση ή την πρόσβαση/επίσκεψη της ιστοσελίδας συνέπεια χρήσης των πληροφοριών της ιστοσελίδας. Η SPORT BRANDS DISTRIBUTION SRL δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραβλέψεις που προκύψουν κατά την σύνταξη ή την παρουσίαση του υλικού της ιστοσελίδας.

 

Η SPORT BRANDS DISTRIBUTION SRL δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την περιγραφή των προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.sport-mag.eu/gr, περιγραφή που διατίθεται στην SPORT BRANDS DISTRIBUTION SRL από τους προμηθευτές.

 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα sport-mag.roέχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και διατίθενται καλή πίστη από πηγές κατά την κρίση του Πωλητή.

 

Η ιστοσελίδα www.sport-mag.eu/gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος ακύρωσης των Παραγγελιών για Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα από τεχνικό λάθος ή τα οποία λόγω τεχνικών σφαλμάτων έχουν εμφανώς λανθασμένες/μηδαμινές τιμές (τιμές που κάθε αγοραστής με μέσο επίπεδο εκπαίδευσης μπορεί να εκτιμά ως λανθασμένες/μηδαμινές).

 

Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμόρφωσης

Η εγγύηση συμμόρφωσης των προϊόντων της Sport-Mag είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εν λόγο εγγύηση είναι ανεξάρτητη από την εμπορική εγγύηση. Η περίοδος εγγύησης συμμόρφωσης  κυμαίνεται από 6 μήνες έως 2 χρόνια. Κατά την περίοδο αυτή η Sport-Mag εγγυάται ότι το πωληθέν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που δεσμεύτηκε να πωλήσει.

 

Εμπορική εγγύηση

Όλα τα προϊόντα της ιστοσελίδας www.sport-mag.eu/gr, με την εξαίρεση των επανασυσκευασμένων, έχουν εγγύηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εμπορικές πολιτικές των κατασκευαστών. Τα προϊόντα είναι καινούργια, παραλαμβάνονται στις αρχικές τους συσκευασίες και προέρχονται από πηγές αδειοδοτημένες από κάθε κατασκευαστή χωριστά.

 

Τα πιστοποιητικά εγγύησης εξασφαλίζονται από την www.sport-mag.eu/gr. Σε περίπτωση που δεν λάβετε πιστοποιητικό εγγύησης, θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]ro εντός 48 ωρών από την παραλαβή του εμπορεύματος. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη ενημέρωση δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

Τυχόν καταγγελίες παραλαμβάνονται άμεσα και εξετάζονται με σοβαρότητα. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να ελέγξει το εμπόρευμα κατά την παραλαβή του για τυχόν ελαττώματα ή έλλειψη  συστατικών μερών . Τα ελαττώματα ή οι παρεκκλίσεις θα ανακοινωθούν αμέσως στον διανομέα από τον οποίο έχει αγορασθεί το προϊόν. Ο Πωλητής επιφυλάσσεται του δικαιώματος μη ανάληψης ευθυνών σε περίπτωση φθοράς των προϊόντων κατά την μεταφορά.

 

Οι καταγγελίες και οι υποδείξεις θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]ro.

 

Για να επωφεληθεί από την εγγύηση, ο Πελάτης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 

-          Το αγορασθέν από την www.sport-mag.eu/gr προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει αγορασθεί

-          Να τηρήσει τις οδηγίες χρήσης και να χρησιμοποιήσει το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή

-          Να φυλάξει το πιστοποιητικό εγγύησης και την απόδειξη αγοράς του προϊόντος

-          Να φυλάξει όλα τα εξαρτήματα που συνοδεύουν το προϊόν και να τα παραδώσει μαζί με το προϊόν σε εγγύηση

 

Η εγγύηση δεν αφορά:

 

α) ελαττώματα που οφείλονται στην ακατάλληλη χρήση του προϊόντος    

 β) ελαττώματα που οφείλονται στην ακατάλληλη συναρμολόγηση ή κακής μεταχείρισης του προϊόντος

γ) ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλη αποθήκευση

δ) ελαττώματα που προκύψουν κατά την μεταφορά

 

Η www.sport-mag.eu/gr δεν παρέχει στους Πελάτες εγγύηση:

 

-          Στην περίπτωση που το αγορασθέν προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ή τις προσδοκίες των Πελατών

-          Μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης του Πωλητή

-          Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των προϊόντων ή των συστατικών μερών εκτός προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης έλλειψης μηχανημάτων ή συναφής τεχνολογίας

 

Η εμπορική εγγύηση εξασφαλίζει την δωρεάν επισκευή από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή βάσει του εκδοθέντος πιστοποιητικού εγγύησης.

 

Άρθρο 4. Ζητούμενα πληροφόρησης σχετικά με συμφωνητικά άλλα από τα συμφωνητικά εκτός εμπορικού χώρου και τα συμφωνητικά εξ αποστάσεως:

 

1)      Ένα συμφωνητικό, άλλο από το συμφωνητικό εξ αποστάσεως ή το συμφωνητικό εκτός εμπορικού χώρου ή οποιαδήποτε παρόμοια προσφορά, για να έχει υποχρεωτική ισχύ για τον αγοραστή, ο επαγγελματίας θα πρέπει να προμηθεύει τον αγοραστή τις παρακάτω ορατές, ευανάγνωστες και κατανοητές πληροφορίες σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν αποδίδονται με σαφήνεια στο κείμενο:

 

ε) επιπλέον, χωρίς την ύπαρξη νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης των προϊόντων, η ύπαρξη και οι όροι που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται μετά την αγορά και οι εμπορικές εγγυήσεις, ανάλογα.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Έκτακτη Διαταγή της Κυβέρνησης αρ. 449/2003 σχετικά με την πώληση προϊόντων και τις εγγυήσεις αυτών. Ανατρέξτε στο link: www.anpc.gov.ro

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Διαταγή 34/2014 σχετικά με την προστασία των καταναλωτών κατά την σύναψη και την εκτέλεση συμφωνητικών εξ αποστάσεως. Τυχόν καταγγελίες των πελατών νομικά πρόσωπα, οι καταγγελίες δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 1 ΧΡΟΝΟ

 

Καταγγελίες

Οι καταγγελίες για τα προϊόντα σε εγγύηση ή σε περίοδο μεταγενέστερη της εγγύησης γίνονται με την συμπλήρωση της φόρμας για σέρβις. Για να συμπληρώσετε την φόρμα για σέρβις απαιτείται να είστε εγγεγραμμένος στην ιστοσελίδα. Την φόρμα για σέρβις θα βρείτε στο μενού «Υπηρεσίες πελατών».

 

Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι καταγγελίες που αποστέλλονται υπό την μορφή της φόρμας για σέρβις.

 

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα σχετικά με την παραγγελία σας τα οποία δεν δύναται να επιλυθούν μέσω e-mail ή με την βοήθεια του προσωπικού επικοινωνίας, έχετε την δυνατότητα να επικοινωνήσετε για δωρεάν εσωτερική συνδιαλλαγή στέλνοντας e-mail στο : [email protected]ro.

 

Όροι επιστροφής προϊόντων

Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση της παραλαβής, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα (τιμολόγιο, πιστοποιητικό εγγύησης κλπ.) ελεύθερα από ελαττώματα (με την εξαίρεση των κρυφών ελαττωμάτων και των ελαττωμάτων τα οποία ο αγοραστής ήδη έχει αναφέρει στην αλληλογραφία του με την www.sport-mag.eu/gr). Τα έξοδα παράδοσης επιβαρύνουν το καταναλωτή ενώ η επιστροφή του αντίτιμου του προϊόντος επιστρέφεται με τραπεζικό έμβασμα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος στην αποθήκη μας.

 

Σε περίπτωση επιστροφής μιας παραγγελίας η οποία περιλαμβάνει και ένα προϊόν δώρο, ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει και το προϊόν δώρο στην αρχική του κατάσταση, χωρίς φθορές και σε κλειστή συσκευασία.

 

Σε περίπτωση που το προϊόν επιστραφεί σε κατάσταση η οποία δεν επιτρέπει την μεταπώληση ως καινούργιο, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος απόρριψης της επιστροφής ή αξίωσης τελών (10 % - 50%) για την επαναφορά του προϊόντος στην αρχική του κατάσταση (όταν είναι εφικτό) ή, κατά την κρίση του πελάτη, του επιστρέφουμε το προϊόν με δικά του έξοδα. Οι υποδείξεις αποστέλλονται στο :[email protected]

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Έκτακτη Διαταγή της Κυβέρνησης αρ. 34/2014, οι όροι επιστροφής των προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών ημερών, προϋποθέτουν την συμπλήρωση και την αποστολή της φόρμας υποχώρησης η οποία μας ενημερώνει σχετικά με την πρόθεση σας να μην αγοράσετε το προϊόν.

 

Η φθορά των προϊόντων οδηγεί στην απόρριψη της επιστροφής. Τα μεταφορικά έξοδα για την επιστροφή του προϊόντος αφορά τον αγοραστή. Σε περίπτωση επιστροφής λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων ή φθοράς κατά την μεταφορά, παρακαλώ να επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 24 ωρών το αργότερο από την παραλαβή της συσκευασίας.

 

Σύμφωνα με την Έκτακτη Διαταγή της Κυβέρνησης αρ. 34/2014 τα χρήματα επιστρέφονται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή υποχώρησης από την αγορά. Η επιστροφή ενδέχεται να αναβληθεί μέχρι την παραλαβή της συσκευασίας ή μέχρι την επιβεβαίωση της αποστολής της συσκευασίας, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πρόσφατη ημερομηνία.

 

Σύμφωνα με τον νόμο, η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με την ίδια μέθοδο πληρωμής της αρχικής παραγγελίας.

 

Σύμφωνα με τον νόμο, έχετε την δυνατότητα να καταγγείλετε το συμφωνητικό με μη αμφίβολη δήλωση μέσω e-mail, ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά.

 

Το προϊόν επιστρέφεται με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο της επιλογής σας (τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη).

 

Σέρβις μετά την πώληση

Σε περίπτωση που το προϊόν που αγοράσατε από μας δεν λειτουργεί ή είναι σε εγγύηση, η επισκευή του είναι δωρεάν.

 

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συμπληρώσετε την αίτηση για σέρβις και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά.

 

Η παραλαβή του προϊόντος είναι δωρεάν κατά την περίοδο εγγύησης.

 

Μετά την επισκευή το προϊόν επιστρέφεται μέσω κούριερ χωρίς έξοδα αποστολής.

 

Εάν τηρήσετε τους όρους του πιστοποιητικού εγγύησης αλλά η επισκευή δεν είναι δυνατή, θα αντικαταστήσουμε το προϊόν ή θα σας επιστρέψουμε το αντίτιμο του.

Μετά την επισκευή, η περίοδος της εγγύησης παρατείνεται κατά τον αριθμό των ημερών απαραίτητες για την επισκευή του προϊόντος (από την ημερομηνία άφιξης του προϊόντος στο τμήμα σέρβις και μέχρι την ημερομηνία περάτωσης της επισκευής).

 

Μεταβίβαση ιδιοκτησίας

Η ιδιοκτησία των Αγαθών και Υπηρεσιών μεταβιβάζεται την ημερομηνία εξόφλησης τους από τον Αγοραστή όπως αυτό αναφέρεται στην παραγγελία, δηλ. την στιγμή που αυτός υπογράψει για την παραλαβή των εγγράφων μεταφοράς της κούριερ ή το τιμολόγιο, σε περίπτωση που οι παραδόσεις γίνονται από το προσωπικό του Πωλητή.

 

Σε περίπτωση που τα προϊόντα παραδίδονται από κούριερ, ο μεταφορέας δεν είναι εξουσιοδοτημένος από τον Πωλητή να επιτρέψει στον Αγοραστή να ανοίξει τις συσκευασίες πριν υπογράψει για την παραλαβή τους αλλά μόνο μετά την υπογραφή της παραλαβής και την πληρωμή της τιμής των προϊόντων.

 

Ευθύνη

Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για ζημίες οποιασδήποτε φύσεως που θα υποστεί ο Αγοραστής ή τρίτα πρόσωπα συνέπεια μη εκπλήρωσης από τον Πωλητή των υποχρεώσεων του σχετικές με την Παραγγελία και για ζημίες που προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση των Αγαθών και Υπηρεσιών μετά την παράδοση τους και ειδικότερα για την απώλεια των προϊόντων.

 

Ανωτέρα βία

Κανένας εκ των μερών δεν ευθύνεται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων όταν η εκπλήρωση των υποχρεώσεων οφείλεται σε συμβάν ανωτέρας βίας. Με την ανωτέρα βία κατανοείται το απρόβλεπτο συμβάν εκτός δυνατότητας ελέγχου και το οποίο δεν δύναται να αποφευχθεί.

 

Λοιποί όροι

Τα μέρη που αναφέρονται στο συμφωνητικό θεωρούνται ανεξάρτητα συμβαλλόμενα μέρη και κανένα εκ των μερών δεν έχει το δικαίωμα ή την αρμοδιότητα να αναλαμβάνει ή να δημιουργήσει οποιαδήποτε υποχρέωση στο όνομα ή εις βάρος του άλλου μέρους.

 

Οι όροι του παρόντος συμφωνητικού αντικαταστούν κάθε προηγούμενες προφορικές ή γραπτές συμφωνίες μεταξύ των προαναφερόμενων Μερών σχετικές με το αντικείμενο του παρόντος Συμφωνητικού και τροποποιούνται μόνο κατόπιν γραπτής συνεννόησης υπογεγραμμένη από αμφότερα τα μέρη.

 

Εγγραφή Χρήστη

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα www.sport-mag.eu/gr , ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιήσει μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση. Επίσης, η www.sport-mag.eu/gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος απόρριψης της αίτησης εγγραφής στις περιπτώσεις που διαπιστώσει ότι ο Χρήστης χρησιμοποίησε αναληθή στοιχεία ή χρησιμοποιεί υπηρεσίες με ακατάλληλο τρόπο.

 

 

 

 

Τιμή

Η τελική τιμή που καταβάλει ο Πελάτης περιλαμβάνει την τιμή του προϊόντος + έξοδα αποστολής και/ή είσπραξης. Οι τιμές παράδοσης αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα. 

 

Όλες οι τιμές συναφείς με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμπορεύονται από την www.sport-mag.eu/gr εκφράζονται σε Λέι και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19%.

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Απόρρητο)

Η www.sport-mag.eu/gr είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Φορέων Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται είναι: ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, στοιχεία ταυτότητας, τηλέφωνο/φαξ, διεύθυνση, e-mail, επάγγελμα, τόπος εργασίας, επαγγελματική κατάρτιση, οικογενειακή κατάσταση, οικονομική κατάσταση, περιουσιακά στοιχεία, συνήθειες/προτιμήσεις/συμπεριφορά, φωτογραφία, φωνή, εντοπισμός γεωγραφικής θέση/δεδομένα κίνησης.

 

Μετά την δημιουργία ενός λογαριασμού στην ιστοσελίδα www.sport-mag.eu/gr , ο Χρήστης λαμβάνει εμπορικές ενημερώσεις εκ μέρους της www.sport-mag.eu/gr μόνο και εφόσον έχει εκφράσει την ρητή συγκατάθεση του, κάνοντας την αντίστοιχη επιλογή.

 

Όλα τα συγκεντρωθέντα στοιχεία που αφορούν newsletter και προειδοποιήσεις είναι εμπιστευτικά και η www.sport-mag.eu/gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος επιλογής των Χρηστών παραλήπτες τέτοιου είδους newsletters και προειδοποιήσεων.

 

Σύμφωνα με τον Νόμο 677/2001 της Ρουμανίας, για την προστασία των προσώπων ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία τους όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, και με τον Νόμο 506/2004 σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η www.sport-mag.eu/gr υποχρεούται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών με ασφάλεια και μόνο για τους δηλωμένους σκοπούς.

 

Σκοπός της συλλογής των προσωπικών δεδομένων : χρηματοοικονομική διαχείριση, διαφήμιση, μάρκετινγκ, δημοσίευση, στατιστική, υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πληροφόρηση των Πελατών σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού τους στην www.sport-mag.eu/gr, πληροφόρηση των Πελατών σχετικά με την εξέλιξη και το στάδιο των Παραγγελιών.

 

Με την συμπλήρωση των φορμών από τους Χρήστες, ο Αγοραστής αποδέχεται άνευ όρων να συμπεριληφθούν τα προσωπικά του δεδομένα στην βάση δεδομένων της www.sport-mag.eu/gr και την χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις συνδεδεμένες εταιρείες και τους εταίρους της με σκοπό την διεξαγωγή των παραπάνω ενεργειών χωρίς να περιοριστεί στους προμηθευτές υπηρεσιών μάρκετινγκ, ταχυδρομείου, υπηρεσιών πληρωμής/τραπεζικές.

 

Στους πελάτες εγγυώνται τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Νόμο 677/2001 σχετικά με την προστασία των προσώπων ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, δηλ. με το δικαίωμα πληροφόρησης, το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα, το δικαίωμα παρέμβασης, το δικαίωμα αντίρρησης, το δικαίωμα μη επιβολής ατομικής απόφασης, το δικαίωμα να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων. Οι πελάτες έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν την ολική ή μερική διαγραφή των προσωπικών δεδομένων. Ο πελάτης μπορεί να απαιτήσει οποιαδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα με γραπτή αίτηση, φέρουσα την υπογραφή του και ημερομηνία, απευθυνόμενη στην έδρα της Sport Brands Distribution SRL.

 

Η άρνηση παροχής των δεδομένων καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των Παραγγελιών.

 

Σε περίπτωση που ο Πελάτης αλλάξει τα ήδη προσκομισθέντα στην www.sport-mag.eu/gr προσωπικά  δεδομένα  μέσω των φορμών της ιστοσελίδας ενώ υπάρχουν Παραγγελίες σε εξέλιξη, οι Παραγγελίες αυτές τηρούν τα στοιχεία της στιγμής καταχώρησης της Παραγγελίας ενώ η παράδοση των προϊόντων θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία.

 

Η www.sport-mag.eu/gr δεν απαιτεί από τους Χρήστες της με κανένα επικοινωνιακό μέσω (τηλέφωνο/e-mail κλπ.) εμπιστευτικές πληροφορίες, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς πρόσβασης κλπ. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αποκαλύψει σε τρίτους τα στοιχεία αυτά, αυτός φέρει την απόλυτη ευθύνη για τις ενέργειες του. Σε περίπτωση αποκάλυψης τέτοιου είδους στοιχείων, ο Χρήστης δεν έχει δικαίωμα να αποδίδει ευθύνη στην sport-mag.ro για οποιαδήποτε ζημία.


ΚΑΝΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
Λαμβάνεις τις καλύτερες προσφορές εκπτώσεων, συμβουλές και άρθρα με τα νέα!